0

วิดีโอ

สาร PROA ปรับปรุงประสิทธิภาพ COP สำหรับเครื่องปรับอากาศ/ชิลเลอร์
Frigi-tech PROA Additive for Air Conditioner/Chiller

 
 
   
 


อุปกรณ์ป้องกันตะกรันในน้ำแบบไม่ใช้สารเคมี
Superior Water Conditioner for Scaling/Corrosion prevention 
อุปกรณ์ควบคุมพร้อมโปรแกรมจัดการพลังงานเครื่องปรับอากาศ
Energy Saving unit for Air Conditionerอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์แบบอัตโนมัติ
EQOBRUSH Automatic Tube Cleaning for Chiller Condenser

 Magnetic Drive Coupling ประหยัดพลังงานสำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำและพัดลม
Non-Contact Magnetic Drive Coupling