0

มีผู้ชม 494 ครั้ง
Superior Water Conditioner

อุปกรณ์กำจัดตะกรันและการกัดกร่อนในน้ำแบบไร้สารเคมี
Superior Water Conditioner เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบน้ำเพื่อการลดการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนในน้ำสำหรับอุตสาหกรรม เป็นระบบที่ไม่ต้องใช้สารเคมีและไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วยลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนทางพลังงานและยังเกิดผลดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

การป้องกันพื้นผิวท่อของอุปกรณ์จากตะกรัน ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานให้กับอุตสาหกรรมได้
อุปกรณ์ Superior Water Conditioner ใช้เทคโนโลยี multi-field magnetic โดยอาศัยหลักการทำให้อิออนของแร่ธาตุที่ก่อตะกรัน เช่น แคลเซียมอิออน อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถก่อตัวเป็นตะกรันได้ แคลเซียมอิออนจะถูกทำให้เกิดเป็นโครงสร้างแบบ Arogonite talc อยู่ภายในท่อ โดย Arogonite ส่วนหนึ่งจะมีหน้าที่ช่วยป้องกันออกซิเจนในน้ำ (free oxygen) มาทำปฏิกิริยากับพื้นผิวท่อซึ่งเป็นต้นเหตุของการกัดกร่อน หลังจากนั้นก็จะตกลงสู่ด้านล่างของระบบเพื่อระบายทิ้งออกไปผ่านการ bleed-off หรือ blown-down 

คุณสมบัติหลักของ Superior Water Conditioner
 • ป้องกันการเกิดตะกรัน
 • ทำให้ตะกรันที่สะสมอยู่เดิมอ่อนตัวลงและหลุดออกไป
 • ควบคุมและป้องกันการกัดกร่อน
 • ลดการเกิด white rust (ใน Cooling tower)
 • ลดการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • ไม่ต้องใช้สารเคมีอีกต่อไป 
 • ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
 • ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีผลช่วยลดค่าแรงตึงผิวของน้ำ

คุณประโยชน์ของ Superior Water Conditioner
 • ช่วยลดต้นทุนในการปรับปรุงสภาพน้ำ 
 • ช่วยลดต้นทุนพลังงาน
 • ช่วยให้เกิดการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการไม่ใช้สารเคมี

Application การใช้งาน
 • Boilers
 • Heat Exchangers
 • Cooling Towers
 • Chillers
 • Evaporative Condensers
 • Reverse Osmosis Systems

 Superior Water Conditioner
 Superior Water Conditioner Brochure
Data sheet for Boiler
 Data sheet for Cooling Tower and Evap. Condenser