0

มีผู้ชม 499 ครั้ง
Steam Z Steam Trap
Steam Z Steam Trap Steam Z Steam Trap

ผลิตภัณฑ์กับดักไอน้ำแบบรูระบาย ไม่ต้องใช้วาล์วเปิด-ปิด ไม่มี Moving parts  ได้รับการออกแบบและผลิตจากประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานกว่า 34 ปี เพื่อใช้ระบายคอนเดนเสทได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่นของของไหล 2 ชนิด และหลักการการไหลแบบ 2 สถานะ (Two Phase Flow) ระหว่างคอนเดนเสท (condensate) และไอน้ำ (Steam) โดยอาศัยคอนเดนเสทเป็นตัวกัน (seal) ไม่ให้ไอน้ำไหลออกไปได้
STEAM Z ได้รับการออกแบบรูระบายให้มีลักษณะแบบ Venturi stage nozzle เมื่อไอน้ำและคอนเดนเสทไหลเข้าสู่รูระบาย คอนเดนเสทซึ่งมีความเร็วต่ำกว่าไอน้ำมาก ทำให้เกิดความดันที่แตกต่างกันของของไหล 2 ชนิด คอนเดนเสทจะถูกบีบอัดเข้าสู่รูระบาย ในขณะที่ไอน้ำซึ่งมีความหนาแน่นต่ำกว่า ไม่สามารถดันผ่านคอนเดนเสทที่มีความหนาแน่นสูงกว่าได้ คอนเดนเสทจึงทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกัน (seal & block) ไอน้ำไว้ไม่ให้รั่วไหลออกไป ในขณะที่คอนเดนเสทสามารถระบบออกไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงกระทำจากไอน้ำ

คุณสมบัติเด่นของ Steam Z
  • ลดปัญหาไอน้ำรั่วไหล ทำให้สามารถต้นทุนเชื้อเพลิงในการเผาไหม้หม้อไอน้ำ รวมทั้งช่วยลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้
  • วัสดุเป็นสแตนเลสทั้งชิ้น  ไม่มีรอยต่อเชื่อม มีขนาดเล็กและเบากว่ากับดักไอน้ำแบบเดิม ลดต้นทุนและสะดวกต่อการติดตั้ง
  • ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน ออกแบบให้สามารถใช้ได้ทั้งในสภาวะภาระเปลี่ยนแปลงและความดันเปลี่ยนแปลง
  • มีความคงทนสูง ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็น Moving part จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา
  • ช่วยระบบนิเวศน์ในการลดปริมาณ CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ลดลง เนื่องจากไม่มี Steam Loss
  • ช่วยลดเวลาในการ Warm-up เครื่องจักร
  • ลดปัญหาในการเกิด Water Hammering 
  • ใช้งานได้อย่างยาวนาน สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาสั้น 
  • เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตให้สูงขึ้น จากอุณหภูมิไอน้ำที่สูงขึ้นและ stable

เปรียบเทียบการทำงานกับอุปกรณ์กับดักไอน้ำทั่วไป
  รายการ Steam Z อุปกรณ์ดักไอน้ำทั่วไป
1 ประสิทธิภาพทางความร้อน 10 – 15% ขึ้นไป ไม่มี
2 อายุการใช้งาน มากกว่า 20 ปี 3 – 5 ปี
3 การเสื่อมสภาพ 0.3%  (ใน 15 ปี) 20 – 35%  (ใน 5 ปี)
4 Water Hammer ไม่เกิดขึ้น เกิดขึ้น (มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม)
5 การดูแลรักษา ไม่มี (โดยพื้นฐาน) มี
6 การเลือกรุ่นอุปกรณ์ ใช้ข้อมูลแรงดันและปริมาตรการระบาย ขนาดท่อเชื่อม


 Steam Z Continuous Condensate drain
 Leaflet Steam Z - อุปกรณ์ระบาย Condensate อย่างต่อเนื่อง
 Presentation - Steam Z (Continuous Condensate drain)