0

มีผู้ชม 527 ครั้ง
Polarized Refrigerant Oil Additive
 
ผลิตภัณฑ์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น
Frigi-Tech ผลิตภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น (HVAC) ในอุปกรณ์ Refrigeration, Air Conditioning, Chillers, Heat pumps และ Hermetic หรือ Non-hermetically sealed lubrication system ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงของอุปกรณ์ที่ใช้คอมเพรสเซอร์ สามารถประหยัดพลังงานได้ 15% - 25%  รวมไปถึงการช่วยบำรุงรักษาและยืดอายุอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในระบบ เช่น Bearing, Seal เพิ่มความสามารถในการระบายความร้อน (Cooling capacity)  ลด friction ภายในระบบทำให้เสียงรบกวนของคอมเพรสเซอร์น้อยลงและประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ในทันทีที่เริ่มใช้ ผลิตภัณฑ์  
 
คุณประโยชน์หลักของ Frigi-Tech
 • ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของอุปกรณ์ (kw/hr) 
 • กู้คืนประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนให้สูงขึ้น  
 • ช่วยป้องกันการเกิด Oxidation และ Corrosion ในระบบ 
 • ลดการเกิดแรงเสียดทาน (Friction) ในระบบ
 • ช่วยยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
 • เสียงรบกวนของคอมเพรสเซอร์ลดลง
 
ผลิตภัณฑ์ Frigi-Tech ได้มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อปรับแต่งสัดส่วนสารเติมแต่งแต่ละอย่างให้สามารถทำงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพที่สุด โดยสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย
 1. Anti-Ware additive
  ประกอบด้วย Contact activate additive และ Friction activate additive ซึ่งทำหน้าที่ 2 ลักษณะ คือ สร้างพันธะและเคลือบอยู่บนผิวของท่อแทนที่ Oil Fouling ที่เกิดจากน้ำมัน ลดแรงเสียดทาน ป้องกันการสึกหรอ ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
 2. Oxidation inhibitor
  ปกป้องน้ำมันคอมเพรสเซอร์จากการเกิดออกซิเดชั่น ช่วยให้น้ำมันมีคุณภาพในการทำงาน และยืดอายุน้ำมันให้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น  
 3. Corrosion inhibitor
  ยับยั้งการเกิดสภาพกรดกัดกร่อน ปกป้องชิ้นส่วนของเครื่องคอมเพรสเซอร์จากการกัดกร่อนของกรด
 4. Surfactant agent
  ยับยั้งการเกิดฟองอากาศ (Foaming) ซึ่งเปรียบเสมือนฉนวนอย่างหนึ่ง ทำให้ความสามารถในการทำความเย็นมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดชั้นฟิล์มน้ำมันในคอนเดนเซอร์และคอยล์เย็น (Condenser and Evaporator Coil) ทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนดีขึ้น
 5. Conditioner
  คงสภาพความยืดหยุ่นของชิ้นส่วน elastomer (seal, valve, gasket, hose, pressure relief) มีอายุการใช้งานนานขึ้น

 Frigi-Tech ผลิตภัณฑ์ Polarized Refrigeration Oil Supplement