0

มีผู้ชม 510 ครั้ง
Energy Saving for Air Conditioners
 
ECOPOWER เป็นอุปกรณ์ควบคุมเพื่อการประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบ Split type ผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องปรับอากาศและระบบเครือข่าย wireless พร้อมโปรแกรมแสดงสถานะการประหยัดพลังงานทางหน้าจอ PC

Function หลักที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
Peak Load control : อุปกรณ์สามารถควบคุมและจัดลำดับการเปิดเครื่องปรับอากาศไม่ให้เปิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ทำให้ลดการเกิด peak load ซึ่งช่วยให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง
Overuse protection : สามารถตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศได้ล่วงหน้าตามตารางปฏิทินการทำงานของโรงงานหรือองค์กรได้ตลอดทั้งปี ช่วยให้สามารถใช้เครื่องปรับอากาศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปิดในเวลาพักเบรก หรือเวลาที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด
Centralize : สามารถตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติจากศูนย์กลาง (Automatic On-Off Load) ทดแทนการให้พนักงานเปิด-ปิดเอง ซึ่งช่วยลดปัญหาการตั้งอุณหภูมิที่ต่ำเกินไป 
 
คุณสมบัติของอุปกรณ์ ECOPOWER (Main Feature)
 • ON-OFF Load Schedule
  สามารถกำหนดเวลาการเปิด-ปิด Load ของระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
 • Peak Load control
  เมื่อการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงานถึงค่าที่กำหนดให้มีการตัด Load ออกไป เพื่อรักษาค่าพลังงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 • LAN Compatible
  สามารถติดตั้งเข้ากับระบบ LAN หรือ Wireless LAN ก็ได้
 • Indoor/Outdoor Temperature monitoring
  มีช่องรับเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • Real time monitoring
  ติดตามการทำงานของเครื่องปรับอากาศทุกตัว ได้แบบ real time
 • Independent load control
  สามารถควบคุม Load แต่ละตัวอย่างอิสระ เพื่อการประหยัดสูงสุด
 • Saving Ratio analysis
  สามารถวิเคราะห์ % Energy Saving ของค่า Load ทั้งหมดที่เคยใช้
 
Application ใช้งาน (Area of Application)
เครื่องปรับอากาศแบบ Split type (Air Conditioner Split Type) 

การติดตั้ง (Installation)
 1. ติดตั้ง ECOPOWER เข้ากับเครื่องปรับอากาศที่ชุดคอยล์เย็น
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ ECOPOWER  กับเข้า  Wireless LAN ของโรงงาน
 3. ติดตั้งโปรแกรมที่ PC เป็นระบบ network  

 ECOPOWER Energy Saving for Air Conditioners