0

ดาวน์โหลด


“Frigi-Tech” สาร PROA Additive ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็น (Polarized Refrigerant Oil Additive)
 Frigi-Tech Polarized Refrigeration Oil เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทำความเย็น (Powerpoint)
 Frigi-Tech Polarized Refrigeration Oil เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทำความเย็น
 ใบกรอกข้อมูล FRIGI-TECH

“O-Trap” อุปกรณ์ป้องกันไอน้ำสูญเสียและคอนเดนเสทค้าง (Venturi Steam trap) 
 O-TRAP Catalogue.pdf
 
Powerpoint O-TRAP Case Study.pdf
 ใบกรอกข้อมูล Energy Saving Steam Trap

“SWC” อุปกรณ์ป้องกันการเกิดตะกรันในน้ำระบบหล่อเย็น (Multi-field Magnetic Water Conditioners)
 Superior Water Conditioner Brochure
 Brochure - Protect Boiler heating system
 Brochure - Protect Cooling system
 Model Specifications for HVAC
 Model Specifications for R.O. Membrane Pre-treatment
 Data sheet for Cooling Tower and Evap. Condenser
 Data sheet for Boiler


“EcoOne“ ชุดระบายความร้อนแผงคอนเดนเซอร์ (Energy Saving Cooling Pad)
 EcoOne S-Type Presentation
 
บกรอกข้อมูลเพื่อทำประเมิน Energy Saving Cooling Pad

“ECOPOWER” อุปกรณ์และโปรแกรมจัดการพลังงานเครื่องปรับอากาศ (Energy Saving unit for Air Conditioners)
 ECOPOWER Enegy Saving unit for Air Condition 
 

“JORC” อุปกรณ์สำหรับอนุรักษ์พลังงานระบบลม (Compressed Air Saver & Air Leak detector)
 General Catalog Jorc Products
 Brochure - Ultrasonic leak detector LOCATOR EV 

 Brochure - Ultrasonic leak detector LOCATOR
 Brochure Compressed Air Saver G1
 Brochure Compressed Air Saver G2

“ENCON” ใบพัด Aerodynamic เพื่ออนุรักษ์พลังงานและเพิ่ม Air flow สำหรับหอหล่อเย็น

  Aerodynamic Energy Saving Fans
 ​ข้อมูลเพื่อการประเมิน Energy Saving ของ ENCON

“MDC” Magnetic Drive Coupling ช่วยลดค่าไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำ & พัดลม

 Magnetic Drive Coupling Leaflet
 Magnetic Drives Coupling Presentation 

“EQOBRUSH” อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์แบบอัตโนมัติทุก 4 ชั่วโมง

 EQOBRUSH Brochure
 EQOBRUSH Product Information

“SpectaSoft” โปรแกรม Utility monitoring ช่วยวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิต

 SpectaSoft - Utility Grid Monitoring presentation

“PSCoat” นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน-เย็น แบบทาเคลือบ

 ​PSCoat Nanotech Coating Insulation