0

มีผู้ชม 1302 ครั้ง
Cooling Pad

EcoOne S‐Type เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ โดยอาศัยหลักการระบายความร้อนที่แผงคอยล์ร้อน โดยใช้ Cooling Pad วัสดุแผ่นเซลลูโลสซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้ดี และมีรูพรุนให้อากาศผ่านสะดวก โดยแผ่นเซลลูโลสนี้จะถูกเติมน้ำให้เปียกตลอดเวลาที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน เพื่อให้พัดลมดูดเอาไอน้ำเข้าไประบายความร้อนที่แผงคอยล์ร้อน เมื่อไอน้ำสัมผัสกับความร้อนกลายเป็นไอ จะเกิดกระบวนการดึงความร้อนแฝงจากอากาศรอบๆ ตัว ทำให้อุณหภูมิของอากาศที่ผ่านแผงคอยล์ร้อนลดลงมาก ช่วยให้เครื่องปรับอากาศระบายความร้อนออกจากระบบทำความเย็นได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นให้กับระบบ นอกจากนี้ยังทำให้คอมเพรสเซอร์ตัดบ่อยขึ้น เพราะสามารถลดอุณหภูมิห้องให้ถึงจุดที่กำหนดได้เร็วกว่าเดิม ทำให้ประหยัดไฟได้มาก และช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์

EcoOne S‐Type ช่วยในการอนุรักษ์พลังงานอย่างไร
 1. Reduce temperature of Condensing unit
  EcoOne S‐Type จะลดอุณหภูมิที่แผงคอยล์ร้อน จึงช่วยป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์หยุดการทํางานเนื่องจากความดันน้ำยาด้าน High Side Pressure สูงเกิน
 2. Reduce room temperature (Increase BTU / hr)
  เมื่อระบายความร้อนที่แผงคอยล์ร้อนได้ดีขึ้น จะทำให้อุณหภูมิที่ปรับอากาศในห้องลดลงโดยอัตโนมัติ เนื่องจากความสามารถในการทำความเย็น (Btu / hr) ของเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น จึงสามารถเพิ่มอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้อีก 1-2 องศาเซลเซียส (ทุก 1 องศาที่เพิ่มขึ้น = ประหยัดไฟ 10%) 
 3. Reduce Electricity consumption (kwh) of Compressor
  เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ EcoOne S‐Type จะทำให้กระแสไฟฟ้าที่คอมเพรสเซอร์ลดลงทันที 5 %
 4. Prevent Dust collecting at Condensing Unit
  อุปกรณ์ EcoOne S‐Type จะช่วยป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปติดแผงคอยล์ร้อน เนื่องจากฝุ่นจะถูกน้ำชะล้างออกไปก่อน แผงระบายความร้อนจึงสามารถถ่ายเทความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 5. Saving Electricity up to 35% & Payback Period ~1Year
  อุปกรณ์ EcoOne S‐Type สามารถประหยัดไฟได้สูงสุดถึง 35% เทียบกับเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ (อัตราการประหยัดไฟขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศภายนอก ยิ่งอุณหภูมิสูงมาก ยิ่งประหยัดมาก) จึงทำให้ระยะเวลาคืนทุนสั้นมาก โดยใช้เวลาเพียง 1 ปีหรือเร็วกว่านั้นก็สามารถประหยัดค่าไฟจนคืนทุนได้ทั้งหมด

ส่วนประกอบของอุปกรณ์
 1. Cellulose Pad : แผ่นเซลลูโลส ทำจากใยพืชที่ดูดซับน้ำได้ดีเยี่ยมช่วยระบายความร้อนให้กับอากาศที่ผ่านคอยล์ร้อน
 2. Control Unit: อุปกรณ์ควบคุมการปล่อยน้ำเพื่อระบายความร้อน
 3. Water Tank: ถังเก็บน้ำเพื่อนำนำร้อนวนกลับมาใช้ซ้ำ
 4. Electric Line: สายไฟที่เชื่อมอุปกรณ์เข้ากับ Compressor
 5. Input Water: ท่อน้ำเข้า ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำประปาของโรงงาน
 6. Drain Water: ท่อน้ำออกใช้เปลี่ยนน้ำออกจากอุปกรณ์

 EcoOne S‐Type Energy Saving Cooling Pad
 EcoOne S-Type Presentation