0

อ้างอิง

 
“Frigitech” สาร PROA additive ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ Air Condition/Chiller 
 Air Conditioner (40 Ton AC Unit)
 Air Conditioner (Trane 5 ton AC Unit)
 Air Conditioner (York 4 ton Split system)
 Chiller (1,250 ton Trane centrifugal)
 Chiller (3 ton York Centrifugal)
 Chiller (80 ton Trane Water cooled)
 Chiller (100 ton Trane Air Cooled)
 Chiller (190 Ton Screw Compressor)
 Chiller (250 RT York - R134a)
 Chiller (500 Ton Carrier Centrifugal)
 Chiller (600 ton York Centrifugal)
 Chiller (7500 W Scroll Air Cooled)
 Chiller (York Air Cooled reciprocating)

“Multi-stage Steam Trap”  แบบ Venturi nozzle ประหยัดพลังงานไอน้ำและป้องกันคอนเดนเสทค้าง

 O-TRAP for Tire industry
 O-TRAP Orifice Type Steam Trap Case Study

“Superior Water Conditioners” อุปกรณ์กำจัดและป้องกันตะกรันในน้ำแบบไม่ใช้สารเคมี
 Cooling Tower (700 RT)
 Cooling Tower (Stripco)
 Cooling Tower
 Evaporative Condensers and Boiler


"EcoOne”  ชุด Cooling Pad ระบายความร้อนแผงคอนเดนเซอร์
 Installation report - DAIKIN 200,000 BTU
 Installation report - DIAKIN 7.5 Tons


“ENCON” ใบพัด Aerodynamic เพื่ออนุรักษ์พลังงานและเพิ่ม Air flow สำหรับหอหล่อเย็น

 Clients Reference - ENCON Energy Saving Fans
 ตัวอย่างการติดตั้งใบพัดประหยัดพลังงาน (Energy Saving Fans)

“MDC” Magnetic Drive Coupling ช่วยลดค่าไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำ & พัดลม

 Permanent Magnetic Drives Case Refrence

“PSCoat” นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน-เย็น แบบทาเคลือบ

 PSCoat Reference Case